Arbete på väg 2.2 fd. 3A & 3B. E-Online (tidigare utmärkningsansvarig)

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur man ska agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Utbildningen utgår från trafikverkets kompetensplan för steg 2.2. Denna webbaserade kurs kan du gå i egen takt när det passar dig vilket innebär även att du kan pausa, gå tillbaka och göra om delmoment i kursen.

Certifierad person i steg 2.2 får:

 • Sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter på alla typer av vägar.
 • Utföra alla moment som ingår i trafikdirigeringsarbetet.

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.


 • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar.
 • Kompetensbevis efter slutförd kurs.
 • Rekommenderad tidsåtgång: 1 dag
 • Registrering i ID06 Ingår
 • Pris är per deltagare
 • Inloggnings länk skickas till e-posten.

 • Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning.

  Vid större beställning kontakta oss för offert!

  6384:- Ex.Moms

  7 980,00 kr 5 990,00 kr