Skötsel av elektriska anläggningar E-Online

  • Målgrupp
    Arbetare som behöver ha kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2006:1 samt svensk standard SS-EN 50110-1.
  • Tidsåtgång 4 timmar
  • Efter avslutad kurs fås kursbeviset
  • Syftet med utbildningen är:
    Skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar

Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning.

2876:- Ex.Moms

3 595,00 kr