Utbildning Vinterväghållning E-Online. (innehåller frågor inför certifieringsprovet)

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten med snöröjning och för vinterväghållning. Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Kompetenskrav för vinterväghållningen gäller i upphandlade Baskontrakt.


Målet med kursen:
Denna kurs är för till att förbereda förare som ska utföra praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 att uppfylla Trafikverkets certifierings krav. Efter genomförd kurs kommer deltagaren att ha den kunskap och färdighet som krävs för att framgångsrikt klara certifieringsprovet.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till bland annat dig som skall arbeta med plogning, saltning & snöröjning och som skall göra provet hos trafikverket.

Förare som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 ska ha kompetens för uppgiften. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett certifieringsprov enligt kompetenskrav nedan.

Kunna metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken.

 • Bärande maskiner och dess användningsområde.
 • Plogtyper. lämplighet vid olika typer av väder och vägar. Exempelvis typer av plogskär, lämplighet vid olika väglag, koppling, inställning av plog och skär.
 • Saltspridningsmetoder, lämplighet vid olika typer av väder och väglag. Exempelvis lastning, funktion, inställning, kalibrering av saltspridare. Lämpliga mängder och bredder vid saltning.
 • Mekanisk halkbekämpning, lämplighet vid olika typer av väder och vägar, lämpliga material och mängder.
 • Principskillnad för vinterväghållning mellan vintervägklass 1-3, 4-5 och GC-väg.
 • Grundläggande meteorologi, såsom temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter och vägförhållandenas påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Principer för förebyggande halkbekämpning.

Certifieringen gäller i 6 år.

Innehåll ur kursen

 • Väderprognoser
 • Vägvädersinformationssystemet VViS
 • Planering
 • Prognos
 • Meteorologi
 • Luftfuktighet
 • Lufttryck
 • Väderlekslära
 • Tillämpad meteorologi
 • Innehåller frågebanken för att klara certifieringsprovet oss trafikverket

Förkunskaper

Kursen kräver Arbete på väg 1.1 1.2 & 1.3


 • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar.
 • Rekommenderad tidsåtgång: 2-3 timmar
 • Pris är per deltagare
 • Inloggnings länk skickas till e-posten.

Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning.

Vid större beställning kontakta oss för offert!


3192:- Ex.Moms

3 990,00 kr 4 994,00 kr