Utbildning B.A.M Bättre arbetsmiljö E-Online

2990:- Ex.moms


Webbkurs 100% online!
Kursintyg efter avslut!


Målgrupp

B.A.M - Bättre arbetsmiljö 

Goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla. Gå denna digitala arbetsmiljö utbildning för chefer och skyddsombud online i din egna takt när det passar dig. Denna BAM utbildning ger dig som skyddsombud eller chef grunderna i arbetsmiljölagen samt metoder för riskbedömning och säkerhetshantering. 


Beskrivning

En BAM Bättre Arbetsmiljöutbildning är en kraftfull och effektiv lösning för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla dina medarbetare. Denna online kurs i bättre arbetsmiljö vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. 

Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Utbildningen motsvarar 2 heldagar på plats.


  • Kompetensbevis direkt efter slutförd kurs.
  • Pris är per deltagare.
  • Inloggnings länk skickas till e-posten.
  • Finns även på engelska.

Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning.

2990:- Ex.moms

3 738,00 kr