Månadens Klipp!

Utbildning Bas U/P E-Online

2296:- Ex.moms Webbkurs 100% online! Kursintyg efter avslut! Kursbeskrivning Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) samordnar arbetsmiljöarbetet under projektering (BAS-P) och under utförande (BAS-U) och kan genom intyget från denna kurs styrka sin kompetens.Vi går igenom regelverk, roller och arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.Kursen tar upp begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur. Kursen ger grundläggande kunskaper för rollen som BAS-P/BAS-U. Så fungerar det Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv Teorin är uppskattad till cirka 5-8 timmar Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda. Kursinehåll byggherrens ansvar och uppgifter ansvar och uppgifter inom BAS-P och BAS-U lagar och föreskrifter arbetsmiljö och risker belastningsergonomi systematiskt arbetsmiljöarbete skyddsrond, riskbedömning och arbetsberedning säkerhetsstruktur. Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning. Vid större beställning kontakta oss för offert! 2296 :- Ex.Moms

2 870,00 kr 3 690,00 kr

    Priserna som syns nedan är inkl moms

    Kategorier

    Offertförfrågan

    Offert inom 12timmar