Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet.

Du ska kunna känna dig trygg när du handlar av oss. Ni skall kunna anförtro oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service vid exempelvis uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vilken information samlar vi in?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn

  • Telefon

  • Adress

  • Epost

  • Eventuell fritext om din roll

  • Mötesbokningar

  • Försäljningsrelaterade objekt så som offert, order och faktura.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen www.jmms.se bekräftar kunden att den blivit informerad om alla villkor för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på hemsidan

Reglerna träder i kraft den 2023-11-15