Utbildning Bas U/P E-Online

Utbildningen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U. Vi går igenom hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre respektive beställare, och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering, till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Utbildningen ger dig kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.

Utbildningsintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett utbildningsintyg som beskriver utbildningens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens.


  • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar.
  • Kompetensbevis efter slutförd kurs.
  • Rekommenderad tidsåtgång: 7-8 timmar
  • Pris är per deltagare
  • Inloggnings länk skickas till e-posten.

Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning.

Vid större beställning kontakta oss för offert!

2712 :- Ex.Moms


3 390,00 kr 3 690,00 kr