Instruerad Person inom elsäkerhet- EvA. E-Online.

Utbildning som vänder sig till er som inte är elfack kunniga men som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbeten, målningsarbeten, gräsklippning, rengöring, service- eller underhållsarbeten. Kursen eESA INSTRUERAD PERSON- EvA - Elsäkerhet vid arbete

 ersätter tidigare ESA Tillträde.


  • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar.
  • Kompetensbevis efter slutförd kurs.
  • Rekommenderad tidsåtgång: 4 timmar
  • Pris är per deltagare
  • Inloggnings länk skickas till e-posten.
Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning.

1912:- Ex.Moms
2 390,00 kr 3 990,00 kr