Utbildning Travers & kran E-Online

E-Online Utbildning för den som skall koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av travers, kran, telfer eller annan lyftanordning.

  • Kompetensbevis direkt efter slutförd kurs.
  • Rekommenderad tidsåtgång: 4 timmar
  • Pris är per deltagare
  • Inloggnings länk skickas till e-posten.


Målgrupp

För kran- och traversförare, signalman, lastkopplare.

Gäller krantyperna: Minikran, Traverskran, Portalkran, Halvportalkran, Konsolkran, Pelarsvängkran, Telfer.


Fyll i kursdeltagarens namn, telefonnummer & mejl i fältet Ytterligare information vid slutförande av beställning.


1912:- Ex.Moms

2 390,00 kr 2 490,00 kr